NYHEDER


1ST YEAR REPORT

Gennem vores første år har vi oplevet en massiv støtte fra vores Founding Fathers, vores bestyrelse og vores donorer. Støtten har muliggjort nogle store resultater, der har været med til styrke vores arbejde i Nepal. Vi har lavet en rapport med resultaterne fra vores første år.

klik her for at se vores 1st Year Report


VIDEO FRA NEPAL

Da vi i november 2015 besøgte Nepal, sikrede vi os at rejsen blev dokumenteret. Dette kom der en lille video ud af. På turen havde vi vores bestyrelsesmedlem, Pernille Foss, med til åbningsceremoni på vores skole i Dharan, Shree Kanya Primary School.

I kan se videoen ved at klikke her


POLITIKEN ARTIKEL

Idag, 7. december 2015, har Politiken skrevet en fornem artikel om vores arbejde i Nepal og om vores stifter, Pernille Kruse Madsen. Det er en lærerig historie, der måske kan inspirere andre, der står og overvejer at tage springet ud i det ukendte.

Klik her for at se artiklen


JYSKE BANK TV

Vi har i februar 2016 haft besøg af Jyske Bank TV, som blandt andet har interviewet vores bestyrelsesmedlem Pernille Foss om, hvordan det føles at komme helt tæt på projekterne. Videoen sætter fokus på fondens arbejde og vores unikke 100% finansieringsmodel.

Klik her for at se videoen!

100% MODELLEN

Mange af menneskehedens udfordringer såsom høj børnedødelighed, mangel på mad, tvangsarbejde, prostitution, analfabetisme og forurening bunder i fattigdom. Human Practice Foundation ønsker at bidrage til løsningen på disse problemer og øge levestandarden og udviklingen i områder med fattigdom. Vi tror på, at lokalbefolkningen i de udsatte områder besidder et potentiale, der gennem uddannelse, lokalt engagement og overførelse af viden, kan frigøres og danne grundlag for en sund og bæredygtig økonomisk udvikling.

Human Practice Foundation har en forretnings- og investeringsmæssig tilgang til de udviklingsprojekter, vi går ind i. Vi er således lige så opsatte på at udnytte ressourcerne optimalt og maksimere ”afkastet”, som ved en hvilken som helst anden investering. Alle fondens projekter har til formål at bibringe den lokalbefolkning, vi samarbejder med, bedre metoder, bedre uddannelse, nye færdigheder og et indbyrdes samarbejde, så de i fællesskab kan skabe et mere bæredygtigt eksistensgrundlag. Resultatet af vore investeringer måles f. eks i, hvor mange børn, der kommer i skole, hvor mange kvinder der får arbejde og hvordan landsbyen udvikler sig.

Vi arbejder efter en 100 % model:

 100 % af de midler, der bliver givet til et projekt, går ubeskåret til projektet. Fondens driftsomkostninger finansieres – gennem et driftsselskab – af Founding Fathers.

 100 % gennemsigtighed i alle projekter. Når du investerer i et af vores projekter, kan du til hver en tid se, hvad dine penge bliver brugt til, og hvad der kommer ud af dem. (Se projekter!)

 100 % involvering af både givere og modtagere. For giverne er det naturligvis frivilligt om – og hvor meget – de vil involvere sig i det projekt, de vælger at investere i. For modtagerne er det derimod en forudsætning, at de selv er med til at definere projektet og deltager aktivt i at gennemføre det. Dermed gøres de i stand til at videreføre den gode udvikling på lang sigt. (Se projekter!)

 

 

It always seems impossible until it’s done.

Nelson Mandela

 

PROJEKTER

Vi støtter primært skole- og vækst/iværksætterprojekter, som løfter lokalsamfundets evne til egen værdiskabelse. Vi driver alle vores projekter ud fra principperne om 1) lokal forankring, 2) samarbejde med troværdige og kompetente lokale samarbejdspartnere, 3) professional og transparent drift af projekterne, og 4) mulighed for at donorer kan engagere sig personligt i projekterne fx gennem besøg.

Skoleprojekterne fokuserer på

 1. at etablere skoler i isolere­de områder,
 2. få fattige børn i skole,
 3. at forbedre undervisningen gennem bedre læreruddannelse, bedre undervisningsmaterialer, gratis frokostordninger, scholarship programmer m.m.

Vækst- og iværksætterprojekterne tager afsæt i de lokale muligheder og bidrager til at skabe et mere solidt indkomstgrundlag. Projekterne omfatter både oplæring i nye færdigheder og hjælp til for eksempel at omlægge til nye og mere robuste afgrøder, nyt dyrehold eller til nye produktionsformer.

Det er essentielt for os, at projekterne drives professionelt. Vi samarbejder med Deloitte omkring effektmålinger af de enkelte projekter. Fonden er i tæt dialog med partnere om projekternes udformning og foretager hyppige monitoreringer af projekterne.

Klik på ikonerne og læs mere!

Solukhumbu

Chhirringkharka Primary School er for 0. til 5. klassetrin og består af 4 lærere og 70 børn, hvor 6. og 7. klasses elever i dag er tvunget til at gå to timer for at komme til den anden nærmeste skole. Da det er en meget gammel skole, vil den nye skole kunne forbedre undervisningen, der dækker engelsk, biologi og matematik. Den nye skole vil indeholde tre bygninger og sikre, at 6. og 7. klasses elever kan blive undervist på skolen.

Estimerede omkostninger: 180.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 45 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 1
Lokal Partner: Himalayan Project

Projektets mål er at skabe bæredygtig økonomisk vækst for den fattige lokalbefolkning i Bakanje kommune i Himalaya, øst Nepal. Det gør vi ved at støtte op om en lokal te-produktion drevet af lokale fra Bakanje kommune og samtidig markedsføre teen det på det nepalesiske og internationale marked. Projektet vil bidrage til et optimeret brug af Bakanjes ressourcer til gavn for både te-projektet, skoler og lokalbefolkningen. Projektet opdeles som følger: 1) Opførelse af nyt vandkraftværk, 2) Organiseringen af et kooperativ for de lokale te-bønder, 3) Opførelse af en fabrik til te-produktion,  4) Uddannelse af kooperativets medlemmer inden for økologisk produktion og marketing.

Estimerede omkostninger (Total): 1.000.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Donorer: Perchs Te og ZEN Capital
Lokal Partner: Himalayan Project

Projektets formål var at sikre øjeblikkelig hjælp efter det store jordskælv i Nepal i april 2015. 790 presenninger blev uddelt i områderne Bhakanje, Chaulakharka, Goli, Dudhkunda. Dette gav ly til 2094 børn de første uger efter jordskælvet.

Estimerede omkostninger : 110.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn hjulpet: 2094
Lokal Partner: Pahar Trust Nepal

Dharan

Projektets mål er at skabe bæredygtig økonomisk vækst for den fattige lokalbefolkning i Bakanje kommune i Himalaya, øst Nepal. Det gør vi ved at støtte op om en lokal te-produktion og samtidig markedsføre teen det på det nepalesiske og internationale marked. Projektet vil bidrage til et optimeret brug af Bakanjes ressourcer til gavn for både te-projektet, skoler og lokalbefolkningen. Projektet opdeles som følger: 1) Opførelse af nyt vandkraftværk, 2) Organiseringen af et kooperativ for de lokale te-bønder, 3) Opførelse af en fabrik til te-produktion, 4) Uddannelse af kooperativets medlemmer inden for økologisk produktion og marketing.

Estimerede omkostninger: 165.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 44 børn
Antal klasseværelser: 5
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust og Global Action Nepal

For 30 år siden blev Shree Janasewa Lower Secondary School bygget som en et-etages bygning med seks klasselokaler børn fra 0. til 5. klasse. Skolen vil gerne udvide deres størrelse, så de kan undervise 0. til 8. klasse. På nuværende tidspunkt skal børnene gå halvanden time, når de skal op i 6. til 8. klasse.

I dag er der ikke plads til alle børnene. Projektet vil indebære oprettelse af en ny skolebygning, som vil muliggøre, at skolen kan tilbyde 6. til 8. klasses undervisning. Projektet vil ligeledes indebære oprettelse af en legeplads på skolen, der skal være med til at øge børnenes lyst til at komme i skole.

Estimerede omkostninger: 190.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 129 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Projektet omhandler konstruktionen af en ny og moderne to-etagers skolebygning med 14 klasseværelse, der skal være med til at lette trykket på den eksisterende skolebygning, der er flere årtier gammel og blev bygget, da der var langt færre elever end de nuværende 1.600 elever. De forbedrede faciliteter skal være med til at hjælpe eleverne med læring og på samme tid danne ramme for, at skolen vil kunne forbedre dens hovedbygning.

Estimerede omkostninger: 820.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 1.660 børn
Antal klasseværelser: 14
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Gramin Janata Higher Secondary school har i mange år fungeret som områdets store skole, hvor elever fra de mindre skoler kommer, når de skal til at gå fra 6. til 12. klasse. Skolen har på nuværende tidspunkt 12 lærere ansat, der gør et stort stykke arbejde for eleverne. Deres faciliteter har dog brug for hjælp, hvis de fortsat skal kunne være moderskole for hele området. Vi vil støtte skolen med scienceudstyr, computerudstyr og læreruddannelse – software. .

Estimerede omkostninger: 551.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 366 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2
Lokal partner: Global Action Nepal

Navjyoti Secondary School & Informal School Lauki blev oprettet af Sisters of Charity of Nazareth, der ville forbedre undervisningen for områdets børn. Skolerne er en privatskole, men er en af bedste skoler i området, og er bredt kendt for sin sprogundervisning.

Skolen åbner normalt først klokken 10, så børnene langvejs fra kan nå i skole, hvilket har ført til, at Sisters of Charity of Nazareth har valgt at oprette gratis morgenundervisning for områdets fattigste børn, der ikke har råd til at gå i skole. Børnene vil blive undervist i nepalesisk, matematik, engelsk og sundhed. Vi vil gerne støtte med lærerlønninger til de fire lærere, så initiativet kan fortsætte.

Estimerede omkostninger: 890.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 100 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Sisters of Charity of Nazareth

Shree Amar Higher Secondary School startede som en secondary school, men blev opgraderet, grundet behovet hos børnene i lokalområdet. Skolen er en af områdets vigtigste skoler, da den underviser børn fra 0. til 12. klassetrin. Skolens lærere underviser eleverne inden for nepalesisk, engelsk, matematik, sundhed, samfundsfag og biologi. Efter jordskælvene, der ramte Nepal i april og maj, har skolens bygninger taget som omfattende skade, at den ikke længere har faciliteterne til at undervise samme antal elever. Dette er specielt gået ud over de ældste elever, der ellers kommer langvejs fra for at modtage undervisning for 10. til 12. klassetrin.

Estimerede omkostninger: 211.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 551
Antal klasseværelser:4
Antal etager:2
Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Estimerede omkostninger: 115.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 830 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Social Eco Innovative Trust

Projektet har til formål at yde finansiel støtte til transithjemmet i Kakarvitta, der sikrer sikker transport for kvinder og børn, når de krydser den indisk-nepalesiske grænse. Projektet er med til at finansiere en overvågning af den ellers ubemandede grænse, for at identificere og redde kvinder og børn, der er blevet ofre for menneskesmugling fra Nepal til Indien. Støtten sikrer at kvinderne og børnene kan opholde sig under sikre forhold på transithjemmet, hvor der vil være psykologisk rådgivning til de ramte kvinder og børn.

Estimerede omkostninger: 140.000 DKK
Projekt status: Fuldført


Lokal partner: Maiti Nepal

Taplejung

I 1975 blev Shree Change Higher Secondary School bygget på en bjergside, hvilket besværliggører transport til skolen. Skolen har 400 børn, der undervises i matematik, engelsk, sundhed og samfundsfag. Skolen har på nuværende tidspunkt 15 små klasselokaler, der vil blive ombygget til bibliotek og fysiklokaler, når den nye skole er blevet bygget. Skolen er regeringsstøttet med lærerlønninger til 14 lærere, hvilket øges til 17, når den nye skole står færdig. Den nye skolebygning vil indeholde 10 store klasseværelser, der vil blive benyttet af børn fra 2. til 10. klassetrin.

Estimerede omkostninger: 440.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 306 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Sammen med Shree Change, er denne skole en af de eneste skoler, som tilbyder undervisning for 10. til 12. klasses elever. Efter jordskælvene har Shree Kalika Higher Secondary lidt store skader og det påvirker alle skolens elever, der ellers dagligt går lange distancer for at modtage undervisning på skolen – eleverne får undervisning i nepalesisk, matematik, engelsk, biologi og sundhed.

Skolen udmærker sig ved dens dedikerede lærere, som desværre har fået ødelagt deres lærerlokale og store mængder undervisningsmateriale. Skolen har dog oprettet undervisning udenfor, så en del af de mindre klasser stadig kan få undervisning.

Estimerede omkostninger: 278.363 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 300
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 2
Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Tilbage i 1956 blev Shree Moti Higher Secondary School bygget med 10 klasseværelse fordelt på fire bygninger, for at muliggøre undervisning til skolens 393 børn fra 0. til 12. klasse. Idag står skolen med et stort problem, da de ikke længere har plads til alle byens børn. Efter jordskælvene i sommeren 2015 har den ene bygning taget skade, hvilket blot øger behovet for en ny bygning.

Skolen har 17 lærere ansat, der underviser i engelsk, matematik, håndarbejde, fysik og sundhed., hvoraf regeringen støtter med løn til 15 af dem. Faciliteterne bærer sit tydelige præg af, at skolen blev bygget for mere end 50 år siden, og der er ikke plads til alle børnene i lokalområdet. Projektet vil omfatte opførelsen af en ny skolebygning med seks klasselokaler. Den nye bygning forventes at øge antallet af elever med cirka 100 børn.

Estimerede omkostninger: 410.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 450 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Sammen med de af deres eksisterende bygninger, der ikke blev ødelagt af jordskælvet i maj 2015, vil den nye skolebygning hjælpe med forbedrede undervisningsforhold for skolen 616 lever. Den nye skolebygning vil kunne muliggøre uddannelse for yderligere 50 elever. Selve bygningen bliver en to-etagers bygning med 6 klasseværelse, som vil blive fuldt møbleret. Der vil være stor fokus på, at bygningen skal kunne modstå områdets hårde klima og fremtidige jordskælv. Pahar Trust Nepal er vores udførende partner og vil stå for den daglige ledelse af opførelsen. Det forventes at skolen vil stå færdig inden for cirka 12 måneder.

Estimerede omkostninger: 487.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn:375 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Shree Little Buddha består på nuværende tidspunkt af 26 små og slidte klasseværelser, der bærer præg af det hårde miljø og bygningernes alder.  Skolen har haft stor success med deres elever og lærere, da de opnår store resultater – deres procent af beståede elever er næsten på 100 %. På nuværende tidspunkt har skolen lejet lokalerne fra regeringen, men dette er ikke holdbart for elever, lærere og administration, da de ikke kan få renoveret bygningerne uden regeringens hjælp. Ved opførelsen af to nye jordskælvsikrede bygninger, så vil skolen kunne sikre sine 1.100 elever en sikker skolegang.

Skolen har 40 lærere ansat, der underviser i engelsk, matematik, håndarbejde, fysik, sundhed og samfundsfag., efter opførelsen af de nye skolebygninger, vil skolen ansætte 5 nye lærere. Faciliteterne bærer sit tydelige præg af, at skolen blev bygget for mange år siden, og der er ikke plads til alle børnene. Projektet vil omfatte opførelsen af to nye skolebygninger med 14 klasselokaler i hver. De nye bygninger forventes at øge antallet af elever med cirka 200 børn, så der samlet vil kunne gå 1.300 børn på skolen.

Estimerede omkostninger: 682.839 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 1.300 børn
Antal klasseværelser: 14
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal and Shree Little Buddha

Tilbage i 1963 blev Laxmi Lower Secondary School bygget med 10 klasseværelse fordelt på fire bygninger, for at muliggøre undervisning til skolens 252 børn fra 0. til 8. klasse. Idag står skolen med et stort problem, da de ikke længere har plads til alle byens børn. Da skolen blev bygget i 1963 var elevantallet betydeligt lavere, hvilket idag er et stort problem for skolen.

Skolen har 6 lærere ansat, der underviser i engelsk, matematik, håndarbejde, fysik og sundhed., hvoraf regeringen støtter med løn til alle lærere og til driften af skolen. Faciliteterne bærer sit tydelige præg af, at skolen blev bygget for 52 år siden, og der er ikke plads til alle børnene i lokalområdet, så opførelsen af en ny skolebygning med 4 klasseværelser vil øge antallet af elever med cirka 50 børn.

Estimerede omkostninger: 235.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 252 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Estimerede omkostninger: 387.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 190 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal
Estimerede omkostninger: 276.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 121 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Himalaya Lower Secondary School består idag af 5 bygninger med 12 klasseværelser. Skolen kan undervise børn fra 0-8 klassetrin. På grund af jordskælvet er hovedbygningen ved at falde sammen og skal derfor erstattes med en ny. Projektet vil indebære oprettelse af en ny hovedbygning. Når denne bygning står færdig kan skolen også tilbyde undervisning på 9. og 10. klassetrin, således at skolen bliver en Higher Secondary School. Projektet omfatter også et bibliotek, computerrum og møbler.

Estimerede omkostninger: 551.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 179 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Estimerede omkostninger: 410.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 191 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Tellok Higher Secondary School består idag af 7 bygninger med 15 klasseværelser. En af bygningerne er meget beskadiget under jordskælvet i 2015 og de andre klasseværelser er små, mørke og ikke tidssvarende. Projektet vil derfor indebære oprettelse af en ny skolebygning med 8 klasseværelser som indeholder bedre faciliteter til et bibliotek, et computerrum, et natur og teknik lokale og nye møbler.

Estimerede omkostninger: 551.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 500 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Mewareja Lower Secondary School består idag af 5 bygninger med 8 klasseværelser. Projektet vil indebære oprettelse af en ny skolebygning med 6 klasseværelser. Den nye bygning skal bruges til større klassetrin, et bibliotek, natur og teknik lokale samt et kontor til administrationen.

Estimerede omkostninger: 410.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 288 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Ambegundin Higher Secondary School består idag af 7 bygninger med 15 klasseværelser. En af disse bygninger blev total beskadiget af jordskælvet i 2015. Projektet vil indebære oprettelse af en ny skolebygning med 8 klasseværelser. Et af disse klasseværelser vil blive brugt til computere. Projektet vil ligeledes omfatte et bibliotek, møbler og ekstra toiletter.

Estimerede omkostninger: 551.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 355 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Dolakha

Estimerede omkostninger: 1.100.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 515 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Estimerede omkostninger: 680.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 111 børn
Antal klasseværelser: 10
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Estimerede omkostninger: 550.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 115 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Estimerede omkostninger: 550.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 270 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

loading map - please wait...

Skodsborgvej 48A, Virum 2830, København: 55.798827, 12.490568
Taplejung Area: 27.625749, 87.776333
Solukhumbu Area: 27.790973, 86.661108
Dharan Area: 26.802622, 87.309723
Dolakha Area: 27.778429, 86.175176

OM OS

Vi er en gruppe passionerede og stålsatte problemknusere, som ønsker at gøre en forskel i verden. Vores mission er at bygge en bro mellem Vestens rigdom og knowhow og udviklingslandenes fattige, men dedikerede ildsjæle - i et samarbejde, som aktivt engagerer både givere og modtagere i arbejdet for at forbedre levevilkårene for dem, der trænger.

MØD FONDENS STIFTERE

PKM1Pernille Kruse MadsenFondens Stifter og Bestyrelsesmedlem, har levet et liv i overhalingsbanen, hvor hun sideløbende med en uddannelse til jurist og HD i finansiering var en aktiv springrytter med deltagelse i både nationale og internationale stævner.

I 2013 sad hun i et drømmejob som advokat i Maersk – og så alligevel ikke, for det gik langsomt op for Pernille, at det slet ikke var det, hun ville med sit liv. ”Vi har så kort tid her på jorden, og den tid skal betyde noget”, siger hun. I en alder af 33 tog Pernille derfor det helt store spring i livet. Hun kvittede sit job, solgte sine ting og købte en enkeltbillet ud i det blå. 15 måneder senere vidste hun, hvad hun ville: Hun ville bruge sine evner og al sin energi på at starte en ny og anderledes bevægelse, som skal få bugt med fattigdommen i ulandene.

”Det kan gøres langt mere intelligent og effektivt, end det mange steder gøres i dag”, erklærede hun, og så rejste hun hjem og stiftede Human Practice Foundation.

Nils Fo        ss, Medstifter; I 1956 stiftede Nils Foss Foss Electric A/S sammen med sin far Erling Foss, hvor han var adm. direktør indtil 1968. Han kom tilbage til Foss som adm. direktør i 1981.

I den mellemliggende periode, 1969-76, var Foss administrerende direktør for F.L. Smidth-koncernen.

1989-96 var han formand for Dansk Flygtningehjælp. Nils Foss har været medstifter og formand for Danish American Business Forum (DABF) fra 1997 til 2002 og Danish Chinese Business Forum (DCBF) fra 2006, som han stadig er formand for.

Martin & Jesper Kring, Medstiftere; Brødrene Martin og Jesper Kring, medstiftere, har de sidste tyve år investeret i, ledet og opbygget innovative virksomheder i Norden, Østeuropa og Indien.

Den bæredygtige og innovative tilgang til forretningsudvikling udleves i dag gennem management consulting virksomheden KRING A/S samt KRING Ventures A/S.

 

MØD FOUNDING FATHERS

Alle af fondens administrationsomkostninger, der næsten udelukkende består af løn, finansieres af en håndfuld ressourcestærke mænd og kvinder – fondens Founding Fathers. Det er dem, der gør fonden unik. Det er dem, der gør, at vi kan garantere vores projektinvestorer og øvrige bidragsydere, at 100% af deres bidrag går til formålet.

Samtidig er Founding Fathers med deres bidrag, som investeres i dygtige projektledere og effektiv kommunikation, med til at skaffe mange flere investorer til fondens projekter, og derigennem flerdobler de værdien af deres egen gave.

NILS FOSS

OleGjessoeAndersen

OLE ANDERSEN

flemming

FLEMMING TOPSØE

LarsForberg

LARS FÖRBERG

Photo edited with https://www.tuxpi.com

SOFIE BRANDI PETERSEN

Mikkel

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

rasmus

RASMUS NØRGAARD

john

JOHN RAABO

Peter

PETER BRØSTE

JØRGEN BUHL RASMUSSEN

TOVE HOELSVEEN

MORTEN JENSEN

 

 

 

Man’s goodness is a flame that can be hidden but never extinguished.

Nelson Mandela

 

 

MØD FONDENS BESTYRELSE

rasmus

Rasmus Nørgaard, Bestyrelsesformand
Stifter og direktør, Nordic Real Estate Partners

Lise

Lise Lotte Bundesen
Direktør, Ida Institute

John Raabo
Senior Vice President, Coloplast

christofer

Christoffer Sjøqvist
Direktør, CVC Capital Partners

Pernille Fossashx

Pernille Foss
Stifter, Foss

jens

Jens Vasehus
Stifter, Implement Consulting Group

 

 

No one is useless in this world who lightens the burdens of another.

Charles Dickens

 

 

MØD TEAMET

Pernille Kruse Madsen
Adm. Direktør
pkm@humanpractice.org

Victoria Goncharova
Project Manager
vg@humanpractice.org

Mette Thybo
Social Impact Manager
mt@humanpractice.org

Signe Hallas-Møller
Fundraising
shm@humanpractice.org

Ingrid Hårstad
Kommunikation
ih@humanpractice.org

Susanne Brandt
Kommunikation/Fundraising
sb@humanpractice.org

Simon Gessøe
Project Manager
sg@humanpractice.org

STØT ET PROJEKT

Der er mange måder at støtte Human Practice Foundations projekter på og mange grader af involvering. Man kan give en ren donation uden yderligere deltagelse, man kan være interesseret medlem fra sidelinjen eller være aktivt involveret i alle projektets faser.

Klik på ikonerne nedenfor og læs mere!

Som privat projektinvestor, der alene eller som familie ønsker at finansiere et projekt, har I mulighed for at engagere jer i projektet gennem aktiv involvering og besøg på stedet. Se om der er nogen af de planlagte projekter, du ønsker at støtte eller kontakt os med dine egne ideer. Vi skræddersyr gerne projekt til netop dine ønsker.

Som virksomhed kan I med fordel anvende projektinvesteringer i jeres PR og markedsføring eller CSR strategi, for eksempel ved at vælge et projekt, hvor der er brug for virksomhedens knowhow. Som virksomhed har I et tæt samarbejde med fonden om projektet, så I løbende får de informationer, I ønsker. Kontakt os med jeres ønsker og ideer.

Fonde og foreninger har ofte en formålsparagraf, som let kan opfyldes ved at sætte et projekt sammen, der lever op til netop jeres formål. Fattige mennesker er værdigt trængende på alle tænkelige måder. Kontakt os for et møde om jeres ønsker.

Grupper af investorer som finder sammen (eller som vi sætter sammen) om et givet projekt, kan selv ”konstituere” sig og blive enige om, hvem og hvor meget de vil involveres i projektet. Nogen interesserer sig måske specielt for finansieringen. Andre for projektledelsen eller for den tekniske/praktiske side af sagen. Og nogen ønsker bare at bidrage og følge med fra sidelinien. Se om der er nogen af de planlagte projekter, du kunne tænke dig at være med i – eller kontakt os og giv os dine egne ideer.

Rene donationer uden yderligere involvering er naturligvis også velkomne. De vil indgå i en samlet ”donorpulje” og kan følge på fondens hjemmeside se, hvad vi bruger puljen til – og hvilke resultater, pengene er med til at skabe. Fondens bankoplysninger finder du her under kontakt.

Ønsker du at give et bidrag til et af the Human Practice Foundation’s projekter, kan du overføre et beløb til vores konto i Jyske Bank (du finder vores bankoplysninger under “kontakt”).
Udfyld også venligst nedenstående formular med oplysninger om navn, e-mail, og om du ønsker at modtage informationer om foreningens arbejde, events, møder for supportere m.m.

Bliv Supporter!

MOBILEPAY

MobilePay_Logo

+45 61 51 73 00

 

 

 

It’s not how much we give but how much love we put into giving.

Mother Teresa

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Lokale Partnere
Pahar Trust
Maiti Nepal
SCN Family

 

Himalayan Project
Global Action Nepal

 

 

Investorer
Nordic Real Estate Partners
Kavli
Nykredits Fond
Oticon Fonden
JPA Fonden
Søllerød Rotary Club
Moth-Lunds Fond
JBK Horse Show
Lauritzen Fonden
Øllingsø Fonden
Guldager
Hesse-Ragles Fonden
Det Arnstedske Familiefond
Paustian
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Velux Fonden
Gudbjorg og Ejnar Honore's Fond
René Mouriers Fond

 

 

 

Give a man a fish and you feed him for a day. Give him a fishing rod and teach him how to use it – and you feed him for a lifetime.

Chinese Proverb

 

 

Sponsorer
Kring
AM
Nordic Real Estate Partners
Deloitte
Frost & Sullivan
Forca A/S
Vedel IT
Brane
McCan
JGJ
Backup-Service
Kromann Reumert
Eilersen
Relations People
Colliander & Partners

 

 

 

You make a living by what you get. You make a life by what you give.

Anonymous

 

PRESSEOMTALE

KONTAKT OS