NYHEDER


Perchs Thehandel og HPF

Se en video om Human Practice Foundations arbejde med Perchs Thehandel her.


Bestyrelsestur til Nepal

I oktober var dele af bestyrelsen for Human Practice Foundation I Nepal og besøge vores projekter. Du kan se en video fra besøget her.


Pernille i Børsen

Børsen har skrevet en interessant artikel om Pernille og arbejdet i Human Practice Foundation. Du kan læse artiklen her.


Nyhedsbrev for december 2016

Vores nyhedsbrev for december 2016 er ude nu. Du kan læse om og se billeder fra året der gik her.


Indsigt fra en Founding Father

Læs her om Flemming Topsøes beretninger og tanker om HPF og om udviklingsarbejde i Nepal generelt.


Pernille i Go’ Morgen Danmark

D. 1. Oktober 2016 var Pernille i Go’ Morgen Danmark for at fortælle om Human Practice Foundation’s arbejde og hendes spændende historie. Du kan se hele interviewet her.

100% MODELLEN

Mange af menneskehedens udfordringer såsom høj børnedødelighed, mangel på mad, tvangsarbejde, prostitution, analfabetisme og forurening bunder i fattigdom. Human Practice Foundation ønsker at bidrage til løsningen på disse problemer og øge levestandarden og udviklingen i områder med fattigdom. Vi tror på, at lokalbefolkningen i de udsatte områder besidder et potentiale, der gennem uddannelse, lokalt engagement og overførelse af viden, kan frigøres og danne grundlag for en sund og bæredygtig økonomisk udvikling.

Human Practice Foundation har en forretnings- og investeringsmæssig tilgang til de udviklingsprojekter, vi går ind i. Vi er således lige så opsatte på at udnytte ressourcerne optimalt og maksimere ”afkastet”, som ved en hvilken som helst anden investering. Alle fondens projekter har til formål at bibringe den lokalbefolkning, vi samarbejder med, bedre metoder, bedre uddannelse, nye færdigheder og et indbyrdes samarbejde, så de i fællesskab kan skabe et mere bæredygtigt eksistensgrundlag. Resultatet af vore investeringer måles f. eks i, hvor mange børn, der kommer i skole, hvor mange kvinder der får arbejde og hvordan landsbyen udvikler sig.

Vi arbejder efter en 100 % model:

 100 % af de midler, der bliver givet til et projekt, går ubeskåret til projektet. Fondens driftsomkostninger finansieres – gennem et driftsselskab – af Founding Fathers.

 100 % gennemsigtighed i alle projekter. Når du investerer i et af vores projekter, kan du til hver en tid se, hvad dine penge bliver brugt til, og hvad der kommer ud af dem. (Se projekter!)

 100 % involvering af både givere og modtagere. For giverne er det naturligvis frivilligt om – og hvor meget – de vil involvere sig i det projekt, de vælger at investere i. For modtagerne er det derimod en forudsætning, at de selv er med til at definere projektet og deltager aktivt i at gennemføre det. Dermed gøres de i stand til at videreføre den gode udvikling på lang sigt. (Se projekter!)

 

 

It always seems impossible until it’s done.

Nelson Mandela

 

PROJEKTER

Vi støtter primært skole- og vækst/iværksætterprojekter, som løfter lokalsamfundets evne til egen værdiskabelse. Vi driver alle vores projekter ud fra principperne om 1) lokal forankring, 2) samarbejde med troværdige og kompetente lokale samarbejdspartnere, 3) professional og transparent drift af projekterne, og 4) mulighed for at donorer kan engagere sig personligt i projekterne fx gennem besøg.

Skoleprojekterne fokuserer på

  1. at etablere skoler i isolere­de områder,
  2. få fattige børn i skole,
  3. at forbedre undervisningen gennem bedre læreruddannelse, bedre undervisningsmaterialer, gratis frokostordninger, scholarship programmer m.m.

Vækst- og iværksætterprojekterne tager afsæt i de lokale muligheder og bidrager til at skabe et mere solidt indkomstgrundlag. Projekterne omfatter både oplæring i nye færdigheder og hjælp til for eksempel at omlægge til nye og mere robuste afgrøder, nyt dyrehold eller til nye produktionsformer.

Det er essentielt for os, at projekterne drives professionelt. Vi samarbejder med Deloitte omkring effektmålinger af de enkelte projekter. Fonden er i tæt dialog med partnere om projekternes udformning og foretager hyppige monitoreringer af projekterne.

Klik på ikonerne for at læs mere.

Solukhumbu

Totale omkostninger: 180.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 45 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 1
Lokal partner: Himalayan Project
Totale omkostninger: 110.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 2094
Lokal partner: Pahar Trust Nepal
Estimerede omkostninger: 1.000.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Lokal partner: Himalayan Project

Dharan/Illam

Totale omkostninger: 157.535 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 44 børn
Antal klasseværelser: 5
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust og Global Action Nepal
Totale omkostninger: 176.500 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 129 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal
Totale omkostninger: 890.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 100 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Sisters of Charity of Nazareth
Totale omkostninger: 191.500 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 551
Antal klasseværelser:4
Antal etager:2
Lokal partner: Pahar Trust Nepal
Totale omkostninger: 548.573 DKK
Projekt status: Fuldført


Antal børn: 573 børn
Totale omkostninger: 140.000 DKK
Projekt status: Fuldført


Lokal partner: Maiti Nepal

Taplejung

Totale omkostninger: 399.510 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 306 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Totale omkostninger: 280.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 300
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 2
Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Totale omkostninger: 231.319 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 252 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Totale omkostninger: 387.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 190 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Totale omkostninger: 285.834,67 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 121 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Totale omkostninger: 504.348,49 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 366 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Estimerede omkostninger: 551.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 179 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal
Estimerede omkostninger: 613.500 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 1.300 børn
Antal klasseværelser: 14
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal and Shree Little Buddha
Estimerede omkostninger: 487.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn:375 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal
Estimerede omkostninger: 410.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 450 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Dolakha

Estimerede omkostninger: 1.100.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 515 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal
Estimerede omkostninger: 550.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 115 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal
Estimerede omkostninger: 460.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 270 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

OM OS

Vi er en gruppe passionerede og stålsatte problemknusere, som ønsker at gøre en forskel i verden. Vores mission er at bygge en bro mellem Vestens rigdom og knowhow og udviklingslandenes fattige, men dedikerede ildsjæle - i et samarbejde, som aktivt engagerer både givere og modtagere i arbejdet for at forbedre levevilkårene for dem, der trænger.

MØD FONDENS STIFTERE

PKM1Pernille Kruse MadsenFondens Stifter og Bestyrelsesmedlem, har levet et liv i overhalingsbanen, hvor hun sideløbende med en uddannelse til jurist og HD i finansiering var en aktiv springrytter med deltagelse i både nationale og internationale stævner.

I 2013 sad hun i et drømmejob som advokat i Maersk – og så alligevel ikke, for det gik langsomt op for Pernille, at det slet ikke var det, hun ville med sit liv. ”Vi har så kort tid her på jorden, og den tid skal betyde noget”, siger hun. I en alder af 33 tog Pernille derfor det helt store spring i livet. Hun kvittede sit job, solgte sine ting og købte en enkeltbillet ud i det blå. 15 måneder senere vidste hun, hvad hun ville: Hun ville bruge sine evner og al sin energi på at starte en ny og anderledes bevægelse, som skal få bugt med fattigdommen i ulandene.

”Det kan gøres langt mere intelligent og effektivt, end det mange steder gøres i dag”, erklærede hun, og så rejste hun hjem og stiftede Human Practice Foundation.

Nils Fo ss, Medstifter; I 1956 stiftede Nils Foss Foss Electric A/S sammen med sin far Erling Foss, hvor han var adm. direktør indtil 1968. Han kom tilbage til Foss som adm. direktør i 1981.

I den mellemliggende periode, 1969-76, var Foss administrerende direktør for F.L. Smidth-koncernen.

1989-96 var han formand for Dansk Flygtningehjælp. Nils Foss har været medstifter og formand for Danish American Business Forum (DABF) fra 1997 til 2002 og Danish Chinese Business Forum (DCBF) fra 2006, som han stadig er formand for.

Martin & Jesper Kring,
Medstiftere; Brødrene Martin og Jesper Kring, medstiftere, har de sidste tyve år investeret i, ledet og opbygget innovative virksomheder i Norden, Østeuropa og Indien.

Den bæredygtige og innovative tilgang til forretningsudvikling udleves i dag gennem management consulting virksomheden KRING A/S samt KRING Ventures A/S.

 

MØD FOUNDING FATHERS

Alle af fondens administrationsomkostninger, der næsten udelukkende består af løn, finansieres af en håndfuld ressourcestærke mænd og kvinder – fondens Founding Fathers. Det er dem, der gør fonden unik. Det er dem, der gør, at vi kan garantere vores projektinvestorer og øvrige bidragsydere, at 100% af deres bidrag går til formålet.

Samtidig er Founding Fathers med deres bidrag, som investeres i dygtige projektledere og effektiv kommunikation, med til at skaffe mange flere investorer til fondens projekter, og derigennem flerdobler de værdien af deres egen gave.

NILS FOSS

OleGjessoeAndersen

OLE ANDERSEN

flemming

FLEMMING TOPSØE

LarsForberg

LARS FÖRBERG

Photo edited with https://www.tuxpi.com

SOFIE BRANDI PETERSEN

Mikkel

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

rasmus

RASMUS NØRGAARD

john

JOHN RAABO

Peter

PETER BRØSTE

JØRGEN BUHL RASMUSSEN

TOVE HOELSVEEN

MORTEN JENSEN

MICHAEL SPECHT BRUUN

 

 

 

Man’s goodness is a flame that can be hidden but never extinguished.

Nelson Mandela

 

 

MØD FONDENS BESTYRELSE

Lars Förberg
Bestyrelsesformand, HPF
Managing partner, Cevian Capital

Ole Andersen
Bestyrelsesformand, Danske Bank

Jørgen Buhl Rasmussen
Næstformand i bestyrelsen, Novozymes

Rasmus Nørgaard
Partner, NREP

Jens Vasehus
Owner, Implement Consult Group

Pernille Kruse Madsen
Administrerende direktør, HPF

Pernille Foss
Bestyrelsesmedlem, FOSS

 

 

 

 

MØD TEAMET

Pernille Kruse Madsen
Adm. Direktør
pkm@humanpractice.org

Susanne Brandt
Kommunikation/Fundraising
sb@humanpractice.org

Simon Gessøe
Project Manager
sg@humanpractice.org

Signe Hallas-Møller
Fundraising
shm@humanpractice.org

Lars Rolf Jacobsen
Impact Project Manager
lrj@humanpractice.org

Laxmi Limbu
Local Project Manager
ll@humanpractice.org

Line Gritt Boel Jensen
Project Manager
lj@humanpractice.org

 

STØT ET PROJEKT

Der er mange måder at støtte Human Practice Foundations projekter på og mange grader af involvering. Man kan give en ren donation uden yderligere deltagelse, man kan være interesseret medlem fra sidelinjen eller være aktivt involveret i alle projektets faser.

Klik på ikonerne nedenfor og læs mere!

Som privat projektinvestor, der alene eller som familie ønsker at finansiere et projekt, har I mulighed for at engagere jer i projektet gennem aktiv involvering og besøg på stedet. Se om der er nogen af de planlagte projekter, du ønsker at støtte eller kontakt os med dine egne ideer. Vi skræddersyr gerne projekt til netop dine ønsker.

Som virksomhed kan I med fordel anvende projektinvesteringer i jeres PR og markedsføring eller CSR strategi, for eksempel ved at vælge et projekt, hvor der er brug for virksomhedens knowhow. Som virksomhed har I et tæt samarbejde med fonden om projektet, så I løbende får de informationer, I ønsker. Kontakt os med jeres ønsker og ideer.

Fonde og foreninger har ofte en formålsparagraf, som let kan opfyldes ved at sætte et projekt sammen, der lever op til netop jeres formål. Fattige mennesker er værdigt trængende på alle tænkelige måder. Kontakt os for et møde om jeres ønsker.

Grupper af investorer som finder sammen (eller som vi sætter sammen) om et givet projekt, kan selv ”konstituere” sig og blive enige om, hvem og hvor meget de vil involveres i projektet. Nogen interesserer sig måske specielt for finansieringen. Andre for projektledelsen eller for den tekniske/praktiske side af sagen. Og nogen ønsker bare at bidrage og følge med fra sidelinien. Se om der er nogen af de planlagte projekter, du kunne tænke dig at være med i – eller kontakt os og giv os dine egne ideer.

Rene donationer uden yderligere involvering er naturligvis også velkomne. De vil indgå i en samlet ”donorpulje” og kan følge på fondens hjemmeside se, hvad vi bruger puljen til – og hvilke resultater, pengene er med til at skabe. Fondens bankoplysninger finder du her under kontakt.

Ønsker du at give et bidrag til et af the Human Practice Foundation’s projekter, kan du overføre et beløb til vores konto i Jyske Bank (du finder vores bankoplysninger under “kontakt”).
Udfyld også venligst nedenstående formular med oplysninger om navn, e-mail, og om du ønsker at modtage informationer om foreningens arbejde, events, møder for supportere m.m.

Bliv Supporter!

MOBILEPAY

MobilePay_Logo

+45 93 93 27 74

 

 

 

It’s not how much we give but how much love we put into giving.

Mother Teresa

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Lokale Partnere
Pahar Trust
Maiti Nepal
SCN Family

 

Himalayan Project
Global Action Nepal

 

 

Private investorer
A.C. Perchs Thehandel
Kavli
Paustian
Copenhagen Infrastructure Partners
Gaia Trust

 

Lauritzen Fonden
Moth-Lunds Fond
Nykredit Fond
JBK Horse Shows
Oticon Fonden

 

Direktør J.P.A. Espersen og hustru, Fru Dagny Espersens Fond
Rene Mouriers Fond
Gudbjørg og Ejnar Honore's Fond
Det Arnstedtske Familiefond
HR Fonden

 

Guldager A/S
Øllingsøe Fonden
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
Rotary Aalborg Venstre
Velux Fondent

 

Lærerstandens Brandforsikring
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
NREP A/S
Nepal Cup
Gorrissen Federspiel

 

 

 

 

Give a man a fish and you feed him for a day. Give him a fishing rod and teach him how to use it – and you feed him for a lifetime.

Chinese Proverb

 

 

Sponsorer
Deloitte
Gorrissen Federspiel
RelationsPeople

 

LEAD Agency
Forca
Vedel IT

 

 

 

 

You make a living by what you get. You make a life by what you give.

Anonymous

 

PRESSEOMTALE

KONTAKT OS