NYHEDER


Perchs Thehandel og HPF

Se en video om Human Practice Foundations arbejde med Perchs Thehandel her.


Bestyrelsestur til Nepal

I oktober var dele af bestyrelsen for Human Practice Foundation I Nepal og besøge vores projekter. Du kan se en video fra besøget her.


Pernille i Børsen

Børsen har skrevet en interessant artikel om Pernille og arbejdet i Human Practice Foundation. Du kan læse artiklen her.


Nyhedsbrev for december 2016

Vores nyhedsbrev for december 2016 er ude nu. Du kan læse om og se billeder fra året der gik her.


Indsigt fra en Founding Father

Læs her om Flemming Topsøes beretninger og tanker om HPF og om udviklingsarbejde i Nepal generelt.


Pernille i Go’ Morgen Danmark

D. 1. Oktober 2016 var Pernille i Go’ Morgen Danmark for at fortælle om Human Practice Foundation’s arbejde og hendes spændende historie. Du kan se hele interviewet her.

100% MODELLEN

Mange af menneskehedens udfordringer såsom høj børnedødelighed, mangel på mad, tvangsarbejde, prostitution, analfabetisme og forurening bunder i fattigdom. Human Practice Foundation ønsker at bidrage til løsningen på disse problemer og øge levestandarden og udviklingen i områder med fattigdom. Vi tror på, at lokalbefolkningen i de udsatte områder besidder et potentiale, der gennem uddannelse, lokalt engagement og overførelse af viden, kan frigøres og danne grundlag for en sund og bæredygtig økonomisk udvikling.

Human Practice Foundation har en forretnings- og investeringsmæssig tilgang til de udviklingsprojekter, vi går ind i. Vi er således lige så opsatte på at udnytte ressourcerne optimalt og maksimere ”afkastet”, som ved en hvilken som helst anden investering. Alle fondens projekter har til formål at bibringe den lokalbefolkning, vi samarbejder med, bedre metoder, bedre uddannelse, nye færdigheder og et indbyrdes samarbejde, så de i fællesskab kan skabe et mere bæredygtigt eksistensgrundlag. Resultatet af vore investeringer måles f. eks i, hvor mange børn, der kommer i skole, hvor mange kvinder der får arbejde og hvordan landsbyen udvikler sig.

Vi arbejder efter en 100 % model:

 100 % af de midler, der bliver givet til et projekt, går ubeskåret til projektet. Fondens driftsomkostninger finansieres – gennem et driftsselskab – af Founding Fathers.

 100 % gennemsigtighed i alle projekter. Når du investerer i et af vores projekter, kan du til hver en tid se, hvad dine penge bliver brugt til, og hvad der kommer ud af dem. (Se projekter!)

 100 % involvering af både givere og modtagere. For giverne er det naturligvis frivilligt om – og hvor meget – de vil involvere sig i det projekt, de vælger at investere i. For modtagerne er det derimod en forudsætning, at de selv er med til at definere projektet og deltager aktivt i at gennemføre det. Dermed gøres de i stand til at videreføre den gode udvikling på lang sigt. (Se projekter!)

 

 

It always seems impossible until it’s done.

Nelson Mandela

 

PROJEKTER

Vi støtter primært skole- og vækst/iværksætterprojekter, som løfter lokalsamfundets evne til egen værdiskabelse. Vi driver alle vores projekter ud fra principperne om 1) lokal forankring, 2) samarbejde med troværdige og kompetente lokale samarbejdspartnere, 3) professional og transparent drift af projekterne, og 4) mulighed for at donorer kan engagere sig personligt i projekterne fx gennem besøg.

Skoleprojekterne fokuserer på

 1. at etablere skoler i isolere­de områder,
 2. få fattige børn i skole,
 3. at forbedre undervisningen gennem bedre læreruddannelse, bedre undervisningsmaterialer, gratis frokostordninger, scholarship programmer m.m.

Vækst- og iværksætterprojekterne tager afsæt i de lokale muligheder og bidrager til at skabe et mere solidt indkomstgrundlag. Projekterne omfatter både oplæring i nye færdigheder og hjælp til for eksempel at omlægge til nye og mere robuste afgrøder, nyt dyrehold eller til nye produktionsformer.

Det er essentielt for os, at projekterne drives professionelt. Vi samarbejder med Deloitte omkring effektmålinger af de enkelte projekter. Fonden er i tæt dialog med partnere om projekternes udformning og foretager hyppige monitoreringer af projekterne.

Klik på ikonerne og læs mere!

Solukhumbu

Chhirringkharka Primary School er for 0. til 5. klassetrin og består af 4 lærere og 70 børn, hvor 6. og 7. klasses elever i dag er tvunget til at gå to timer for at komme til den anden nærmeste skole. Da det er en meget gammel skole, vil den nye skole kunne forbedre undervisningen, der dækker engelsk, biologi og matematik. Den nye skole vil indeholde tre bygninger og sikre, at 6. og 7. klasses elever kan blive undervist på skolen.

Estimerede omkostninger: 180.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 45 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 1
Lokal Partner: Himalayan Project

Projektets mål er at skabe bæredygtig økonomisk vækst for den fattige lokalbefolkning i Bakanje kommune i Himalaya, øst Nepal. Det gør vi ved at støtte op om en lokal te-produktion drevet af lokale fra Bakanje kommune og samtidig markedsføre teen det på det nepalesiske og internationale marked. Projektet vil bidrage til et optimeret brug af Bakanjes ressourcer til gavn for både te-projektet, skoler og lokalbefolkningen. Projektet opdeles som følger: 1) Opførelse af nyt vandkraftværk, 2) Organiseringen af et kooperativ for de lokale te-bønder, 3) Opførelse af en fabrik til te-produktion,  4) Uddannelse af kooperativets medlemmer inden for økologisk produktion og marketing.

Projekt status: Igangsat
Lokal Partner: Himalayan Project

Projektets formål var at sikre øjeblikkelig hjælp efter det store jordskælv i Nepal i april 2015. 790 presenninger blev uddelt i områderne Bhakanje, Chaulakharka, Goli, Dudhkunda. Dette gav ly til 2094 børn de første uger efter jordskælvet.

Estimerede omkostninger : 110.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn hjulpet: 2094
Lokal Partner: Pahar Trust Nepal

Dharan

Projektets mål er at skabe bæredygtig økonomisk vækst for den fattige lokalbefolkning i Bakanje kommune i Himalaya, øst Nepal. Det gør vi ved at støtte op om en lokal te-produktion og samtidig markedsføre teen det på det nepalesiske og internationale marked. Projektet vil bidrage til et optimeret brug af Bakanjes ressourcer til gavn for både te-projektet, skoler og lokalbefolkningen. Projektet opdeles som følger: 1) Opførelse af nyt vandkraftværk, 2) Organiseringen af et kooperativ for de lokale te-bønder, 3) Opførelse af en fabrik til te-produktion, 4) Uddannelse af kooperativets medlemmer inden for økologisk produktion og marketing.

Estimerede omkostninger: 165.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 44 børn
Antal klasseværelser: 5
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust og Global Action Nepal

For 30 år siden blev Shree Janasewa Lower Secondary School bygget som en et-etages bygning med seks klasselokaler børn fra 0. til 5. klasse. Skolen vil gerne udvide deres størrelse, så de kan undervise 0. til 8. klasse. På nuværende tidspunkt skal børnene gå halvanden time, når de skal op i 6. til 8. klasse.

I dag er der ikke plads til alle børnene. Projektet vil indebære oprettelse af en ny skolebygning, som vil muliggøre, at skolen kan tilbyde 6. til 8. klasses undervisning. Projektet vil ligeledes indebære oprettelse af en legeplads på skolen, der skal være med til at øge børnenes lyst til at komme i skole.

Estimerede omkostninger: 190.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 129 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Projektet omhandler konstruktionen af en ny og moderne to-etagers skolebygning med 14 klasseværelse, der skal være med til at lette trykket på den eksisterende skolebygning, der er flere årtier gammel og blev bygget, da der var langt færre elever end de nuværende 1.600 elever. De forbedrede faciliteter skal være med til at hjælpe eleverne med læring og på samme tid danne ramme for, at skolen vil kunne forbedre dens hovedbygning.

Estimerede omkostninger: 820.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 1.660 børn
Antal klasseværelser: 14
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Gramin Janata Higher Secondary school har i mange år fungeret som områdets store skole, hvor elever fra de mindre skoler kommer, når de skal til at gå fra 6. til 12. klasse. Skolen har på nuværende tidspunkt 12 lærere ansat, der gør et stort stykke arbejde for eleverne. Deres faciliteter har dog brug for hjælp, hvis de fortsat skal kunne være moderskole for hele området. Vi vil støtte skolen med scienceudstyr, computerudstyr og læreruddannelse – software. .

Estimerede omkostninger: 551.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 366 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2
Lokal partner: Global Action Nepal

Navjyoti Secondary School & Informal School Lauki blev oprettet af Sisters of Charity of Nazareth, der ville forbedre undervisningen for områdets børn. Skolerne er en privatskole, men er en af bedste skoler i området, og er bredt kendt for sin sprogundervisning.

Skolen åbner normalt først klokken 10, så børnene langvejs fra kan nå i skole, hvilket har ført til, at Sisters of Charity of Nazareth har valgt at oprette gratis morgenundervisning for områdets fattigste børn, der ikke har råd til at gå i skole. Børnene vil blive undervist i nepalesisk, matematik, engelsk og sundhed. Vi vil gerne støtte med lærerlønninger til de fire lærere, så initiativet kan fortsætte.

Estimerede omkostninger: 890.000 DKK
Projekt status: Fuldført
Antal børn: 100 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Sisters of Charity of Nazareth

Shree Amar Higher Secondary School startede som en secondary school, men blev opgraderet, grundet behovet hos børnene i lokalområdet. Skolen er en af områdets vigtigste skoler, da den underviser børn fra 0. til 12. klassetrin. Skolens lærere underviser eleverne inden for nepalesisk, engelsk, matematik, sundhed, samfundsfag og biologi. Efter jordskælvene, der ramte Nepal i april og maj, har skolens bygninger taget som omfattende skade, at den ikke længere har faciliteterne til at undervise samme antal elever. Dette er specielt gået ud over de ældste elever, der ellers kommer langvejs fra for at modtage undervisning for 10. til 12. klassetrin.

Estimerede omkostninger: 211.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 551
Antal klasseværelser:4
Antal etager:2
Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Estimerede omkostninger: 115.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 830 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Social Eco Innovative Trust

Projektet har til formål at yde finansiel støtte til transithjemmet i Kakarvitta, der sikrer sikker transport for kvinder og børn, når de krydser den indisk-nepalesiske grænse. Projektet er med til at finansiere en overvågning af den ellers ubemandede grænse, for at identificere og redde kvinder og børn, der er blevet ofre for menneskesmugling fra Nepal til Indien. Støtten sikrer at kvinderne og børnene kan opholde sig under sikre forhold på transithjemmet, hvor der vil være psykologisk rådgivning til de ramte kvinder og børn.

Estimerede omkostninger: 140.000 DKK
Projekt status: Fuldført


Lokal partner: Maiti Nepal

Taplejung

I 1975 blev Shree Change Higher Secondary School bygget på en bjergside, hvilket besværliggører transport til skolen. Skolen har 400 børn, der undervises i matematik, engelsk, sundhed og samfundsfag. Skolen har på nuværende tidspunkt 15 små klasselokaler, der vil blive ombygget til bibliotek og fysiklokaler, når den nye skole er blevet bygget. Skolen er regeringsstøttet med lærerlønninger til 14 lærere, hvilket øges til 17, når den nye skole står færdig. Den nye skolebygning vil indeholde 10 store klasseværelser, der vil blive benyttet af børn fra 2. til 10. klassetrin.

Estimerede omkostninger: 440.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 306 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Sammen med Shree Change, er denne skole en af de eneste skoler, som tilbyder undervisning for 10. til 12. klasses elever. Efter jordskælvene har Shree Kalika Higher Secondary lidt store skader og det påvirker alle skolens elever, der ellers dagligt går lange distancer for at modtage undervisning på skolen – eleverne får undervisning i nepalesisk, matematik, engelsk, biologi og sundhed.

Skolen udmærker sig ved dens dedikerede lærere, som desværre har fået ødelagt deres lærerlokale og store mængder undervisningsmateriale. Skolen har dog oprettet undervisning udenfor, så en del af de mindre klasser stadig kan få undervisning.

Estimerede omkostninger: 278.363 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 300
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 2
Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Tilbage i 1956 blev Shree Moti Higher Secondary School bygget med 10 klasseværelse fordelt på fire bygninger, for at muliggøre undervisning til skolens 393 børn fra 0. til 12. klasse. I dag står skolen med et stort problem, da de ikke længere har plads til alle byens børn. Efter jordskælvene i april 2015 har den ene bygning taget skade, hvilket blot øger behovet for en ny bygning.

Skolen har 17 lærere ansat, der underviser i engelsk, matematik, håndarbejde, fysik og sundhed., hvoraf regeringen støtter med lønninger til 15 af dem. Faciliteterne bærer tydeligt præg af, at skolen blev bygget for mere end 50 år siden, og der er ikke plads til alle børnene i lokalområdet. Projektet vil omfatte opførelsen af en ny skolebygning med seks klasselokaler. Den nye bygning forventes at øge antallet af elever med cirka 100 børn.

Estimerede omkostninger: 410.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 450 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Sammen med de af deres eksisterende bygninger, der ikke blev ødelagt af jordskælvet i april 2015, vil den nye skolebygning hjælpe med forbedrede undervisningsforhold for skolens 616 elever. Den nye skolebygning vil kunne muliggøre uddannelse for yderligere 50 elever. Selve bygningen bliver en toetagers bygning med 6 klasseværelser, som vil blive fuldt møbleret. Der vil være stort fokus på, at bygningen skal kunne modstå områdets hårde klima og fremtidige jordskælv. Pahar Trust Nepal er vores udførende partner og vil stå for den daglige ledelse af opførelsen.

Estimerede omkostninger: 487.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn:375 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Little Buddha school består på nuværende tidspunkt af 26 små og slidte klasseværelser, der bærer tydeligt præg af skolens alder, samt påvirkningerne fra det hårde klima der er i området. Der er ikke plads nok til alle skolens elever og faciliteterne er i en meget ringe stand. På nuværende tidspunkt har skolen lejet lokalerne af regeringen, men dette er ikke en holdbar løsning.
Ved opførelsen af to nye jordskælvssikrede bygninger med 14 klasselokaler i hver, vil skolen kunne tilbyde sine 1.100 elever en sikker skolegang. Og samtidig forventes det at øge antallet af elever med cirka 200 børn. Skolen har 40 lærere ansat, der underviser i engelsk, matematik, håndarbejde, fysik, sundhed og samfundsfag. Ved opførelsen af de nye skolebygninger, vil skolen kunne ansætte yderligere 5 nye lærere.

Estimerede omkostninger: 682.839 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 1.300 børn
Antal klasseværelser: 14
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal and Shree Little Buddha

Tilbage i 1963 blev Laxmi Lower Secondary School bygget med 10 klasseværelser fordelt på fire bygninger, for at muliggøre undervisning til skolens 252 børn fra 0. til 8. klasse. Idag står skolen med et stort problem, da de ikke længere har plads til alle byens børn. Da skolen blev bygget var elevantallet betydeligt lavere, hvilket idag er et stort problem for skolen.

Skolen har 6 lærere ansat, der underviser i engelsk, matematik, håndarbejde, fysik og sundhed., hvoraf regeringen støtter med løn til alle lærere og til driften af skolen. Faciliteterne bærer tydeligt præg af, at skolen blev bygget for 52 år siden.
Opførelsen af en ny skolebygning med 4 klasseværelser vil øge antallet af elever med cirka 50 børn. Skolen har i dag 6 lærere ansat, der underviser i engelsk, matematik, håndarbejde, fysik og sundhed, hvoraf regeringen støtter med lønninger til alle lærere og til selve driften af skolen.

Estimerede omkostninger: 235.000 DKK
Projekt status: Igangsat
Antal børn: 252 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Mahakali Lower Secondary School består på nuværende tidspunkt af 4 bygninger med i alt 8 små mørke og slidte klasselokaler. Den ene af bygningerne blev total ødelagt i jordskælvet tilbage i april 2015. Derfor bliver skolens 190 elever lige nu undervist udenfor samt i midlertidige klasselokaler, lavet af bambus.

Ved at opføre en ny jordskælvssikret bygning med 6 klasseværelser vil skolens 190 elever både kunne anvende de tre eksisterende bygninger samt den nye, hvilket vil give langt mere plads med færre i hvert klasselokale og hermed et forbedret lærings- undervisningsmiljø, for elever og lærere.

Estimerede omkostninger: 387.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 190 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Saraswati Primary School består af 3 bygninger der blev bygget for 32 år siden. På det tidspunkt var antallet af elever langt mindre end de i dag 121 elever, der fordeler sig på klassetrinene 0-5 klasse. Én af skolens bygninger blev ødelagt under jordskælvet i april 2015, hvilket har betydet at eleverne må undervises i overfyldte lokaler, der påvirker læringsmiljøet negativt.

Ved at opføre en ny jordskælvssikret bygning med 4 klasseværelser, vil skolen kunne tilbyde undervisning op til 8. klassetrin. Herudover vil den ekstra plads være med til at optimere både lærings- og undervisningsmiljøet. Et parameter der er essentielt for deres fremtidige jobmuligheder.

Estimerede omkostninger: 276.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 121 børn
Antal klasseværelser: 4
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Himalaya Lower Secondary School består i dag af 5 bygninger med 12 klasseværelser. Skolen kan undervise børn fra 0-8 klassetrin, og i dag går der 179 elever. På grund af jordskælvet i april 2015 er hovedbygningen ved at falde sammen og dermed usikker at opholde sig i. Derfor skal den erstattes med en ny.
Ved opførelsen af en ny hovedbygning, vil skolen også kunne tilbyde undervisning på 9. og 10. klassetrin, således at skolen bliver en Higher Secondary School. Det er der netop stærkt behov for i dette område, da der ikke ligger en Higher Secondary på nuværende tidspunkt. Projektet omfatter også etablering af et bibliotek og computerrum, samt møbler.

Estimerede omkostninger: 551.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 179 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Shree Pathivara Community School består i dag af 5 bygninger med i alt 12 klasselokaler, og har elever optil 8 klasse. På nuværende tidspunkt anvendes kun 9 af klasselokalerne, til skolens i alt 191 elever, da de øvrige lokaler er decideret farlige at opholde sig i. De kan styrte sammen hvornår det skal være. Klasselokalerne er små, mørke og ikke tidssvarende.
Derfor indebærer projektet at opføre en ny jordskælvssikret bygning med 6 klasselokaler. På den måde bliver der også plads til at kunne tilbyde undervisning helt optil 10 klasse, samtidig med at der kan etableres et bibliotek, et computerrum, og der kan indkøbes møbler, hvilket er stærkt nødvendigt. Dette vil give et forbedret læringsmiljø for eleverne.

Estimerede omkostninger: 410.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 191 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Tellok Higher Secondary School består i dag af 7 bygninger med 15 klasseværelser. En af bygningerne blev meget beskadiget under jordskælvet i april 2015. De resterende klasseværelser er små, mørke og ikke tidssvarende. Projektet vil derfor indebære opførelse af en ny skolebygning med 8 klasseværelser som indeholder bedre faciliteter til et bibliotek, et computerrum, et natur- og tekniklokale, samt nye møbler.

Estimerede omkostninger: 551.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 500 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Mewareja Lower Secondary School består i dag af 5 bygninger med 8 klasseværelser. Projektet her vil indebære opførelse af en ny skolebygning med 6 klasseværelser. Den nye bygning vil være jordskælvssikret og skal skabe mere plads til skolens 288 elever. Primært skal bygningen bruges til de højere klassetrin, et bibliotek, natur- og tekniklokale samt et kontor til administrationen.

Estimerede omkostninger: 410.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 288 børn
Antal klasseværelser: 6
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Ambegundin Higher Secondary School består i dag af 7 bygninger med 15 klasseværelser. En af disse bygninger blev total beskadiget af jordskælvet i 2015. Projektet vil indebære opførsel af en ny skolebygning med 8 klasseværelser. Et af disse klasseværelser skal fungere som computerrum. Der vil derudover blive etableret et bibliotek, indkøbt møbler og ekstra toiletter. Skolens 355 elever vil få mere plads til undervisningen og generelt set et bedre læringsmiljø.

Estimerede omkostninger: 551.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 355 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Dolakha

Gaurisankar Higher Secondary School blev totalskadet af jordskælvet i april 2015. Derfor vil målet med dette projekt være, at opføre en jordskælvssikret bygning med 8 klasselokaler. Den nye skolebygning vil blive brugt til undervisning af elever fra 0. til 12 klassetrin. Der vil også etableres et bibliotek, computerrum og natur- og tekniklokale. Den nye skolebygning vil være med til at optimere både lærings- og undervisningsmiljøet. En parameter der er essentielt for deres fremtidige jobmuligheder.

Estimerede omkostninger: 1.100.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 515 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Estimerede omkostninger: 680.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 111 børn
Antal klasseværelser: 10
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Prithivi Narayan Lower Secondary School blev hårdt medtaget efter jordskælvet i april 2015. Tre ud af skolens fire bygning blev totalskadet, og der er kun én sikker bygning med 2 klasselokaler tilbage at undervise i. Skolen har 115 elever fra 0-8 klassetrin, men dette antal er faldet drastisk siden jordskælvet. På nuværende tidspunkt har regeringen stillet en midlertidig bygning (lavet af bambus) til rådighed, men det er ikke en holdbar løsning, da den allerede er utæt og umulig at gennemføre undervisning i, når det regner.

Projektet vil indebære at rive de tre skadede bygninger ned og opføre én ny jordskælvssikret bygning med 8 klasselokaler. Det vil give plads til alle elever og generelt set skabe et bedre læringsmiljø, og herigennem bedre mulighed for at opnå flere kompetencer, der er vigtigt for deres fremtidige jobmuligheder.

Estimerede omkostninger: 550.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 115 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 2


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

Mahendrodaya Higher Secondary School består i dag af 4 bygninger med i alt 11 klasselokaler, og har 270 elever fra 0-12 klasse. Klasselokalerne har taget skade efter jordskælvet i april 2015, og er små, trænge, mørke og ikke tidssvarende.
Projektet vil indebære opførelsen af en ny jordskælvssikret bygning med 8 klasselokaler. På den måde vil der blive plads til alle elever, samt der kan etableres et bibliotek, et computerrum og blive plads til skolens administration. Dette vil øge både undervisnings- og læringsmiljøet, hvilket vil give eleverne bedre mulighed for at opnå flere kompetencer, der er vigtige for deres fremtidige jobmuligheder.

Estimerede omkostninger: 550.000 DKK
Projekt status: Planlagt
Antal børn: 270 børn
Antal klasseværelser: 8
Antal etager: 1


Lokal partner: Pahar Trust Nepal

OM OS

Vi er en gruppe passionerede og stålsatte problemknusere, som ønsker at gøre en forskel i verden. Vores mission er at bygge en bro mellem Vestens rigdom og knowhow og udviklingslandenes fattige, men dedikerede ildsjæle - i et samarbejde, som aktivt engagerer både givere og modtagere i arbejdet for at forbedre levevilkårene for dem, der trænger.

MØD FONDENS STIFTERE

PKM1Pernille Kruse MadsenFondens Stifter og Bestyrelsesmedlem, har levet et liv i overhalingsbanen, hvor hun sideløbende med en uddannelse til jurist og HD i finansiering var en aktiv springrytter med deltagelse i både nationale og internationale stævner.

I 2013 sad hun i et drømmejob som advokat i Maersk – og så alligevel ikke, for det gik langsomt op for Pernille, at det slet ikke var det, hun ville med sit liv. ”Vi har så kort tid her på jorden, og den tid skal betyde noget”, siger hun. I en alder af 33 tog Pernille derfor det helt store spring i livet. Hun kvittede sit job, solgte sine ting og købte en enkeltbillet ud i det blå. 15 måneder senere vidste hun, hvad hun ville: Hun ville bruge sine evner og al sin energi på at starte en ny og anderledes bevægelse, som skal få bugt med fattigdommen i ulandene.

”Det kan gøres langt mere intelligent og effektivt, end det mange steder gøres i dag”, erklærede hun, og så rejste hun hjem og stiftede Human Practice Foundation.

Nils Fo        ss, Medstifter; I 1956 stiftede Nils Foss Foss Electric A/S sammen med sin far Erling Foss, hvor han var adm. direktør indtil 1968. Han kom tilbage til Foss som adm. direktør i 1981.

I den mellemliggende periode, 1969-76, var Foss administrerende direktør for F.L. Smidth-koncernen.

1989-96 var han formand for Dansk Flygtningehjælp. Nils Foss har været medstifter og formand for Danish American Business Forum (DABF) fra 1997 til 2002 og Danish Chinese Business Forum (DCBF) fra 2006, som han stadig er formand for.

Martin & Jesper Kring, Medstiftere; Brødrene Martin og Jesper Kring, medstiftere, har de sidste tyve år investeret i, ledet og opbygget innovative virksomheder i Norden, Østeuropa og Indien.

Den bæredygtige og innovative tilgang til forretningsudvikling udleves i dag gennem management consulting virksomheden KRING A/S samt KRING Ventures A/S.

 

MØD FOUNDING FATHERS

Alle af fondens administrationsomkostninger, der næsten udelukkende består af løn, finansieres af en håndfuld ressourcestærke mænd og kvinder – fondens Founding Fathers. Det er dem, der gør fonden unik. Det er dem, der gør, at vi kan garantere vores projektinvestorer og øvrige bidragsydere, at 100% af deres bidrag går til formålet.

Samtidig er Founding Fathers med deres bidrag, som investeres i dygtige projektledere og effektiv kommunikation, med til at skaffe mange flere investorer til fondens projekter, og derigennem flerdobler de værdien af deres egen gave.

NILS FOSS

OleGjessoeAndersen

OLE ANDERSEN

flemming

FLEMMING TOPSØE

LarsForberg

LARS FÖRBERG

Photo edited with https://www.tuxpi.com

SOFIE BRANDI PETERSEN

Mikkel

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

rasmus

RASMUS NØRGAARD

john

JOHN RAABO

Peter

PETER BRØSTE

JØRGEN BUHL RASMUSSEN

TOVE HOELSVEEN

MORTEN JENSEN

 

 

 

Man’s goodness is a flame that can be hidden but never extinguished.

Nelson Mandela

 

 

MØD FONDENS BESTYRELSE

Lars Förberg
Bestyrelsesformand, HPF
Managing partner, Cevian Capital

Ole Andersen
Bestyrelsesformand, Danske Bank

Jørgen Buhl Rasmussen
Næstformand i bestyrelsen, Novozymes

Rasmus Nørgaard
Partner, NREP

Jens Vasehus
Owner, Implement Consult Group

Pernille Kruse Madsen
Administrerende direktør, HPF

Pernille Foss
Bestyrelsesmedlem, FOSS

 

 

 

 

MØD TEAMET

Pernille Kruse Madsen
Adm. Direktør
pkm@humanpractice.org

Susanne Brandt
Kommunikation/Fundraising
sb@humanpractice.org

Simon Gessøe
Project Manager
sg@humanpractice.org

Signe Hallas-Møller
Fundraising
shm@humanpractice.org

Lars Rolf Jacobsen
Impact Project Manager
lrj@humanpractice.org

Laxmi Limbu
Local Project Manager
ll@humanpractice.org

Line Gritt Boel Jensen
Project Manager
lj@humanpractice.org

 

STØT ET PROJEKT

Der er mange måder at støtte Human Practice Foundations projekter på og mange grader af involvering. Man kan give en ren donation uden yderligere deltagelse, man kan være interesseret medlem fra sidelinjen eller være aktivt involveret i alle projektets faser.

Klik på ikonerne nedenfor og læs mere!

Som privat projektinvestor, der alene eller som familie ønsker at finansiere et projekt, har I mulighed for at engagere jer i projektet gennem aktiv involvering og besøg på stedet. Se om der er nogen af de planlagte projekter, du ønsker at støtte eller kontakt os med dine egne ideer. Vi skræddersyr gerne projekt til netop dine ønsker.

Som virksomhed kan I med fordel anvende projektinvesteringer i jeres PR og markedsføring eller CSR strategi, for eksempel ved at vælge et projekt, hvor der er brug for virksomhedens knowhow. Som virksomhed har I et tæt samarbejde med fonden om projektet, så I løbende får de informationer, I ønsker. Kontakt os med jeres ønsker og ideer.

Fonde og foreninger har ofte en formålsparagraf, som let kan opfyldes ved at sætte et projekt sammen, der lever op til netop jeres formål. Fattige mennesker er værdigt trængende på alle tænkelige måder. Kontakt os for et møde om jeres ønsker.

Grupper af investorer som finder sammen (eller som vi sætter sammen) om et givet projekt, kan selv ”konstituere” sig og blive enige om, hvem og hvor meget de vil involveres i projektet. Nogen interesserer sig måske specielt for finansieringen. Andre for projektledelsen eller for den tekniske/praktiske side af sagen. Og nogen ønsker bare at bidrage og følge med fra sidelinien. Se om der er nogen af de planlagte projekter, du kunne tænke dig at være med i – eller kontakt os og giv os dine egne ideer.

Rene donationer uden yderligere involvering er naturligvis også velkomne. De vil indgå i en samlet ”donorpulje” og kan følge på fondens hjemmeside se, hvad vi bruger puljen til – og hvilke resultater, pengene er med til at skabe. Fondens bankoplysninger finder du her under kontakt.

Ønsker du at give et bidrag til et af the Human Practice Foundation’s projekter, kan du overføre et beløb til vores konto i Jyske Bank (du finder vores bankoplysninger under “kontakt”).
Udfyld også venligst nedenstående formular med oplysninger om navn, e-mail, og om du ønsker at modtage informationer om foreningens arbejde, events, møder for supportere m.m.

Bliv Supporter!

MOBILEPAY

MobilePay_Logo

+45 93 93 27 74

 

 

 

It’s not how much we give but how much love we put into giving.

Mother Teresa

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Lokale Partnere
Pahar Trust
Maiti Nepal
SCN Family

 

Himalayan Project
Global Action Nepal

 

 

Investorer
A.C. Perchs Thehandel
Kavli
Paustian
Copenhagen Infrastructure Partners
Gaia Trust

 

Lauritzen Fonden
Moth-Lunds Fond
Nykredit Fond
JBK Horse Shows
Oticon Fonden

 

Direktør J.P.A. Espersen og hustru, Fru Dagny Espersens Fond
Rene Mouriers Fond
Gudbjørg og Ejnar Honore's Fond
Det Arnstedtske Familiefond
HR Fonden

 

Guldager A/S
Øllingsøe Fonden
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen
Rotary Aalborg Venstre
Velux Fondent

 

Lærerstandens Brandforsikring
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
NREP A/S
Nepal Cup
Gorrissen Federspiel

 

 

 

 

Give a man a fish and you feed him for a day. Give him a fishing rod and teach him how to use it – and you feed him for a lifetime.

Chinese Proverb

 

 

Sponsorer
Deloitte
Gorrissen Federspiel
RelationsPeople

 

LEAD Agency
Forca
Vedel IT

 

 

 

 

You make a living by what you get. You make a life by what you give.

Anonymous

 

PRESSEOMTALE

KONTAKT OS